Działalność edukacyjna

Wolontaryjnie  organizujemy zajęcia dydaktyczna dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zajęcia prowadzimy:

W terenie, w ramach wyznaczonej ścieżki dydaktycznej
w okolicach rezerwatów Łyczyńskie Olszyny i Łegi Oborskie
(gmina Konstancin – Jeziorna)

Jako wykłady przyrodniczo – ekologiczne
na terenie SGGW.

 

Zapraszamy do pobrania pełnego opisu zajęć.

 

 

Wszelkie pytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach prosimy
kierować na adres e – mail: mknb.zoo@gmail.com